Prijava i učešće za slikare je besplatna. Više informacija na INFO za slikare 

Informacije o događajima i datumima prijave pratite na našim društvenim mrežama.
InstagramFacebookYouTube